SwarmBoty

Kierownik projektu: Zespół projektowy: Opiekun naukowy:
Grzegorz Gałązka Marcin Bojarski
Benedykt Knafel
Alan Przybysz
Karol Żak
dr inż. Damian Bereska

Projekt autonomicznych robotów typu SwarmBot ma na celu stworzenie roju robotów wykonujących złożone operacje.

Projekt SwarmBota Projekt SwarmBota

Główną siłą robotów tego typu jest ich ilość, którą można wykorzystać do szybkiego mapowania terenu. Gromadzenie i wizualizacja danych odbywa się na komputerze centralnym, zaopatrzonym w odpowiedni program. Program ten, stworzony w graficznym środowisku programowania LabVIEW, pozwala wyświetlić mapę wspólną dla wszystkich robotów, stan akumulatora każdego z robotów, siłę sygnału radiowego.

Ponadto istnieje możliwość wydawania komend takich jak rozproszenie się, zgrupowanie się, podążanie za liderem czy znalezienie najkrótszej ścieżki do jakiegoś miejsca. Gdy przez chwilę roboty pozostają bezczynne, przechodzą do trybu swobodnego, gdzie przemieszczają się i w inteligentny sposób omijają przeszkody.

Szczegóły można znaleźć w raporcie z przebiegu projektu.

Projekt POKL