Batyskaf

Kierownik projektu: Zespół projektowy: Opiekun naukowy:
Jan Wegehaupt Paulina Czech
Igor Dmitruk
Agnieszka Gabrysiak
Mateusz Konieczny
Szymon Mansel
Agnieszka Oślizło
Łukasz Stangrecki
mgr inż. Tomasz Grzejszczak

Projekt budowy autonomicznego batyskafu ma na celu stworzenie pojazdu, który umożliwi eksplorację trudno dostępnych miejsc takich jak zalane jaskinie. Będzie to kolejny autonomiczny wehikuł zrealizowany przez nasze koło.

W pierwszym semestrze prac ustaliliśmy sobie za cel stworzenie pełnego, trójwymiarowego projektu batyskafu. Chcieliśmy stworzyć oprogramowanie dla silników i takie, które zajmie się przetwarzaniem obrazu przesyłanego z kamerki. Zajęliśmy się również problemem przesyłania fal radiowych w wodzie i skracaniem odległości związanym ze znacznie większym tłumieniem w tym ośrodku.

W przyszłości chcemy, by nasz batyskaf był pojazdem autonomicznym, tak, by po przyjęciu wytycznych potrafił podejmować decyzje i wypełniać swój program bez połączenia z komputerem. Chcemy również wprowadzić w nim możliwość wydawania prostych komend gestem, tak aby towarzyszący mu nurek mógł zmienić jego program, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Raport z prac zrealizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 znajduje się tutaj: Batyskaf (1).

Projekt kontynuowaliśmy w semestrze letnim. Głównym celem prac było zbudowanie ramy nośnej batyskafu, budowa systemu zanurzania oraz systemu napędowego. Celem projektu była również kontynuacja prac nad systemem wizyjnym. W kolejnych semestrach zaplanowano testowanie batyskafu pod względem sprawności i poprawności zbudowania systemu napędowego, wizyjnego, hydraulicznego i systemu sterowania. Planowane jest ewentualne dopracowanie lub rozbudowanie poszczególnych elementów.

Postępy z prac w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 można zobaczyć tu: Batyskaf (2).

Zadania przewidziane na semestr zimowy roku akademickiego 2013/14 to wykonanie ramy układu zasilającego, autonomicznego systemu sterowania batyskafem i oprogramowania systemu wizyjnego. Raport z ich wykonania można przeczytać tutaj: Batyskaf (3).

Projekt POKL