Adept i czujnik EEG

Celem projektu było utworzenie mechanizmu zdalnego sterowania manipulatorem Adept za pomocą fal mózgowych. Robot miałby wykonywać podstawowe komendy: zmień położenie, podnieś, wskaż. Kontrola odbywałaby się poprzez czujnik, który rejestruje i analizuje czynności elektryczne mózgu.

Projekt opiera się na dwóch urządzeniach:

- AdeptSix 300 Robot – robot przemysłowy o sześciu stopniach swobody.

- Emotiv EEG neuroheadset ? czujnik fal mózgowych. Przyrząd potrafi wykrywać myśli, odczucia oraz mimikę (oczywiście musi być on najpierw skalibrowany pod konkretną osobę). Połączenie z komputerem odbywa się drogą bezprzewodową (odbiornik USB). Do czujnika dołączony jest zestaw bibliotek i plików koniecznych do tworzenia aplikacji.

Zadaniem zespołu było utworzenie aplikacji (C#, .NET), która umożliwi komunikację pomiędzy oboma urządzeniami. Raport z zrealizowanych zadań jest dostępny tutaj: Adept EEG Raport 2012/2013.

Projekt POKL