Hexapod

Kierownik projektu: Zespół projektowy: Opiekun naukowy:
Tomasz Zielański Adrian Gniediuk (w etapie 1)
Patryk Prężyna
Barbara Sanocka
Jacek Strzałkowski (w etapie 1)
Krzysztof Zawistowski
dr inż. Damian Bereska

Roboty kroczące to najefektowniejsze z robotów mobilnych. Zaawansowany system poruszania się oraz możliwości rozwoju takiej platformy stanowiły powód, dla którego realizowany jest projekt hexapoda.

W pierwszym etapie budowy został stworzony przestrzenny projekt robota oraz symulacje, które przedstawiają jego działanie. Zaprojektowano również poszczególne części konstrukcji, których wykonanie przewidziano na drugi etap prac.

Sprawozdanie z działań wykonanych w pierwszym półroczu można znaleźć tutaj.

W kolejnym semestrze prace były skupione wokół tworzenia konstrukcji mechanicznej oraz programowania podstawowych ruchów (krok do przodu, obrót itd.) w układzie sterującym serwomechanizmami robota. Hexapod prezentuje się teraz następująco:

Raport z prac w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 dostępny jest tutaj.

W kolejnym etapie planowane jest rozwinięcie ruchów robota, montaż czujników oraz przebudowa układu sterowania (z wykorzystaniem nowej platformy sprzętowej) w celu zapewnienia większej autonomiczności hexapoda.

Projekt POKL