Autonomiczna platforma mobilna

Kierownik projektu: Zespół projektowy: Opiekun naukowy:
Dawid Wylenżek Mateusz Dziewior
Piotr Mierzwa
Michał Żuk
mgr inż. Tomasz Grzejszczak

Projekt Autonomicznej Platformy Mobilnej jest przedsięwzięciem, które ma na celu stworzenie pojazdu potrafiącego poruszać się bezpiecznie w nieznanym otoczeniu w oparciu o dane z zamieszczonych na nim sensorów.

Aktualna faza projektu to modernizacja platformy jezdnej i wyposażanie jej w dodatkowy sprzęt pomiarowy oraz wykonawczy. Platforma posiada system detekcji przeszkód za pomocą czujników odległości działających w różnych technologiach. Wyposażona jest ona również w sterowalny manipulator, który rozszerza zakres zadań, które mogą zostać wykonane przez tworzony pojazd. Podstawę jezdną stanowi czterokołowa platforma z napędem na wszystkie koła.

Planuje się rozwinąć projekt pod kątem poprawienia dotychczasowego systemu autonomizacji m.in. poprzez dodanie systemu wizyjnego, dzięki które dokonywać będzie można detekcji obiektów, a także zainstalować system wyznaczania orientacji w przestrzeni. Raport z prac zrealizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/1013 można znaleźć tutaj.

Projekt POKL